Jak przygotować pliki
Sprawdzenie i ewentualna korekcja pliku może odbyć się prawidłowo wyłącznie dla produktów przygotowanych zgodnie z poniższymi zaleceniami oraz wg szablonów, które można pobrać klikając w link "Pobierz szablon" znajdujący się nad zdjęciem produktu oraz w parametrach produktu.

Format pliku
Plik PDF w wersji 1.3 (wyższe wersje będą przekonwertowane do wersji 1.3.);
Plik dla produktu wielostronicowego należy zapisać jako jeden wielostronicowy dokument PDF;
W projekcie nie należy umieszczać znaczników użytkownika (np. pasery, kostki).
Format pracy graficznej
Plik do druku należy przygotować w rozmiarze docelowym – skala 1:1;
Plik graficzny powinien mieć wymiar gotowego użytku powiększonego o wielkośc spadów zgodnie z informacją podaną w parametrach produktu;
Tło projektu należy wypuścić na zewnątrz poza linię cięcia, czyli na spad. Brak wypuszczenia może spowodować „świecenie” białych krawędzi;
Spady powinny być wygenerowane także w przypadku prac zawierających białe tło czyli bez zadruku na spad. Jest to niezbędne aby system sprawdzania plików nie zgłosił błędów związanych z rozmiarem projektu.
Istotne elementy np. teksty, ikony i logotypy należy umieszczać wewnątrz obszaru oznaczonego jako „bezpieczny margines” w szablonie produktu.

Zawartość projektu
Wszystkie użyte w pracyczcionki należy osadzić w dokumencie oraz zamienić na krzywe.
Rozdzielczość wykorzystywanych grafik powinna wynosić 300-600 DPI.
Uwaga! Skalowanie lub obracanie obrazów może spowodować zmianę ich rozdzielczości (np. pomniejszanie zwiększa rozdzielczość, natomiast powiększanie zmniejsza rozdzielczość).
Elementy graficzne oraz obiekty wektorowe wykorzystane w projekcie powinny być przygotowane w przestrzeni barw CMYK;
Nasycenie kolorystyczne barw nie powinno przekraczać 310%.
Uwaga! Dostarczenie materiałów w innej przestrzeni barw (RGB, Pantone) spowoduje konwersję do palety CMYK, która może być niezgodna z oczekiwaniami klienta. Rozbieżności nie będą podstawą do reklamacji.
Na styku dwóch różnych kolorów, gdy zachodzi niebezpieczeństwo niedokładnego ich spasowania podczas druku, jeden z nich na etapie przygotowania materiałów zalecamy nieznacznie “powiększyć” - jest to trapping (zalewka, nadlewka, podlewka). Usuwa to problem niedokładności pasowania przy drukowaniu kolejnych separacji.
Orientacja pracy. Prosimy przesyłać pliki w orientacji w jakiej zostały zaprojektowane.Jeżeli projekt został przygotowany jako produkt używany w orientacji poziomej to przesłany plik musi zawierać strony orientacji poziomej (długi bok jako podstawa), jeżeli produkt jest czytelny w orientacji pionowej to strony zawarte w pliku PDF również muszą być pionowe;
Wszystkie strony pracy powinny zostać zapisane w tej samej orientacji;
Efekty tj. przeźroczystości, cienie, przejścia tonalne, efekty 3D, nachodzące na siebie obrazy itp. należy grupować a następnie zamieniać do grafiki rastrowej (bitmapowej) a następnie, o ile to możliwe, dokonać spłaszczenia całego projektu do jednej warstwy;
Aby uzyskać w pełni nasyconą czarną aplę na dużej powierzchni (np. tło ulotki) zalecamy użycie następujących składowych kolorów CMYK np.C=30 M=30 Y=30 K=100.
Wymagania dla produktu dwustronnego
Plik powinien zostać przygotowany jako 2-stronicowy PDF
Aby uniknąć błędów w wydruku zalecamy przesłanie pliku w orientacji w jakiej został zaprojektowany (patrz punkt: Orientacja pracy).
Prosimy nie obracać stron względem siebie.
Jeżeli klient, życzy sobie mieć drugą stronę obróconą "do góry nogami", prosimy w pliku PDF o obrócenie drugiej strony o 180° względem pierwszej.
Przed akceptacją podglądu należy dokładnie sprawdzić orientację obu stron zamawianego produktu. W tym celu na podglądzie należy obrócić produkt przesuwając przycisk "obrót strony" w prawo (patrz rysunek poniżej).

Uwaga! Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować wydruk w sposób niezamierzony dla klienta, jednakże bez możliwości uznania reklamacji.